O Laboratorium

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami badawczymi akredytowanych laboratoriów Wydziału Badania Wody Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Certyfikat akredytacji nr AB 1158, zatwierdzenie systemu jakości badań przez PPIS w Katowicach dają gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług.


Wydział Badania Wody, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice:

 • Pracownia analiz fizyczno-chemicznych,
 • Pracownia analiz mikrobiologicznych,
 • Pracownia analiz sensorycznych.

Wydział Badania Wody Laboratorium Goczałkowice, ul. Jeziorna 5, 43-230 Goczałkowice-Zdrój (na terenie Zakładu Uzdatniania Wody „Goczałkowice”):

 • Pracownia analiz fizyczno-chemicznych,
 • Pracownia analiz mikrobiologicznych,

Wydział Badania Wody Laboratorium Maczki, ul. Wodociągi 4, 41-217 Sosnowiec (na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Maczki”):

 • Pracownia badań fizyczno-chemicznych,

 tekst alternatywny

W laboratoriach funkcjonuje system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, potwierdzony Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB1158Akredytowana działalność określona jest w Zakresie Akredytacji Nr AB1158.

 

 

 

W celu spełnienia wymagań aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, laboratoria utrzymują zatwierdzenie systemu jakości badań wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.


Zadaniem laboratoriów Wydziału  Badania Wody jest profesjonalne pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody powierzchniowej, ścieków (pobór chwilowy), wody na pływalniach oraz wykonywanie badań laboratoryjnych.

Sprawnie funkcjonujący system zarządzania, kompetentny i wykształcony personel stale podnoszący swoje kwalifikacje, wiarygodne, zweryfikowane / zwalidowane metody badań, nowoczesne, nadzorowane zgodnie z wymaganiami wyposażenie, odpowiednie, podlegające stałej kontroli warunki środowiskowe i lokalowe prowadzenia badań, pozwalają uzyskiwać miarodajne wyniki, dając Klientowi pewność, że są one rzetelne i użyteczne.

Dysponujemy nowoczesną aparaturą badawczą pozwalającą na prowadzenie badań technikami:

 • spektrometrii absorpcyjnej (AAS ET, AAS HG, AAS CV),
 • optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP OES),
 • chromatografii gazowej (GC-MS, HS-GC-ECD, P&T-GC-PID),
 • chromatografii cieczowej (UHPLC/DAD/FLD),
 • spektrofotometrii w świetle widzialnym i ultrafiolecie (VIS/UV),
 • chromatografii jonowej (IC),
 • elektrochemicznymi,
 • wagowymi,
 • nefelometrycznymi,
 • miareczkowymi,
 • posiewu wgłębnego,
 • filtracji membranowej,
 • Colilert18,
 • mikroskopii optycznej.


Posiadamy szczepy kontrolne, certyfikowane materiały odniesienia, wzorce fizyczne niezbędne do prowadzenia stałego monitorowania ważności wyników.

Potwierdzeniem wysokiej jakości prowadzonych badań są satysfakcjonujące wyniki uzyskiwane przez laboratoria Wydziału Badania Wody w międzynarodowych i krajowych badaniach biegłości.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
© 2016 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.