O Laboratorium

O Laboratorium :
Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami badawczymi akredytowanych laboratoriów Wydziału Badania Wody Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
Certyfikat akredytacji nr AB 1158, zatwierdzenie systemu jakości badań przez PPIS w Katowicach dają gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług.

- Wydział Badania Wody
ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice:

 • Pracownia badań fizyczno-chemicznych,
 • Pracownia badań mikrobiologicznych,
 • Pracownia badań sensorycznych.

- Wydział Badania Wody Laboratorium Goczałkowice,
ul. Jeziorna 5, 43-230 Goczałkowice Zdrój (na terenie Zakładu Uzdatniania Wody „Goczałkowice”):
 • Pracownia badań fizyczno-chemicznych,
 • Pracownia badań mikrobiologicznych,

- Wydział Badania Wody Laboratorium Maczki,
ul. Wodociągi 4, 41-217 Sosnowiec (na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Maczki”):
 • Pracownia badań fizyczno-chemicznych,

W laboratoriach funkcjonuje system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, potwierdzony Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB1158.
Akredytowana działalność określona jest w Zakresie Akredytacji Nr AB1158.

W celu spełnienia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 15.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz.1989), laboratoria uzyskały zatwierdzenie systemu jakości badań Zatwierdzenie systemu jakości badańprzez sanepid wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.

Zadaniem laboratoriów Wydziału jest profesjonalne pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody powierzchniowej, głębinowej i ścieków, wody na pływalniach i kąpieliskach oraz wykonywanie badań laboratoryjnych.

Sprawnie funkcjonujący system zarządzania, kompetentny personel stale podnoszący swoje kwalifikacje, wiarygodne, zwalidowane metody badań, nowoczesne, nadzorowane zgodnie z wymaganiami wyposażenie, odpowiednie, podlegające stałej kontroli warunki środowiskowe i lokalowe prowadzenia badań, pozwalają uzyskiwać miarodajne wyniki, dając Klientowi pewność, że są one rzetelne i użyteczne.

tekst alternatywny Dysponujemy nowoczesną aparaturą badawczą pozwalającą na prowadzenie badań technikami:

 • spektrometrii absorpcyjnej (AAS ET, AAS HG, AAS AAS CV),
 • optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP OES),
 • chromatografii gazowej (GC-MS, HS-GC-ECD, P&T-GC-PID),
 • chromatografii cieczowej (UHPLC/DAD/FLD),
 • spektrofotometrii w podczerwieni (FTIR),
 • spektrofotometrii w świetle widzialnym i ultrafiolecie (VIS/UV),
 • chromatografii jonowej (IC),
 • elektrochemicznymi,
 • wagowymi, nefelometrycznymi,
 • miareczkowania kompleksometrycznego, miareczkowania alkacymetrycznego,
 • posiewu wgłębnego, filtracji membranowej, Colillert18,
 • mikroskopii optycznej.

Posiadamy szczepy kontrolne, certyfikowane materiały odniesienia, wzorce fizyczne niezbędne do prowadzenia stałej bieżącej kontroli jakości prowadzonych badań i nadzoru metrologicznego nad wyposażeniem.

Potwierdzeniem wysokiej jakości prowadzonych badań są satysfakcjonujące wyniki badań biegłości uzyskiwane przez laboratoria Wydziału Badania Wody w międzynarodowych badaniach biegłości organizowanych przez LGC Standards (Bury, UK), ERA – A Waters Company (Golden CO, USA), RT Corp (Laramie WY, USA).

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
© 2016 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.