Nasza oferta

Laboratoria Wydziału Badania Wody wykonują:

 • badania fizyczno-chemiczne wody,
 • badania mikrobiologiczne wody,
 • badania sensoryczne wody,
 • badania hydrobiologiczne wody (poza zakresem akredytacji),
 • badania fizyczno-chemiczne ścieków,
 • akredytowane pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody powierzchniowej z rzek i strumieni, wody powierzchniowej z jezior i zbiorników zaporowych, wody na pływalniach i kąpieliskach
 • akredytowane pobieranie próbek ścieków.

Zgodnie z wymaganiami aktualnych aktów prawnych.

 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. Poz. 2294),
 • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204, Poz. 1728),
 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. Poz. 2016),
 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2011r. nr 86, Poz. 478),
 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2015r. Poz. 1510),
 • Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. z 2015, Poz. 139 i 1893)

Zapewniamy kompleksową usługę:

 • pomoc i doradztwo w ustaleniu niezbędnego zakresu i częstotliwości wykonywanych badań,
 • spełnienie wymagań prawnych stawianych np. przez Inspekcję Sanitarną,
 • pomoc w ustaleniu celu wykonywanych badań,
 • dojazd do Klienta i pobranie próbek do badań zgodnie w obowiązującymi wymaganiami prawnymi i merytorycznymi,
 • w przypadku samodzielnego pobierania próbki przez Klienta zapewniamy szkolenie z zasad próbkobrania i transportowania próbek oraz właściwe pojemniki do próbkobrania,
 • wykonanie badań laboratoryjnych przez kompetentny personel, wiarygodnymi metodami badań, z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury,
 • ocenę zgodności w odniesieniu do wartości NDS zawartych w odpowiednim akcie prawnym,
 • wystawienie raportu z badań zawierającego wyniki badań i informacje niezbędne do zinterpretowania wyników.

Nie przyjmujemy próbek do badań mikrobiologicznych i sensorycznych w pojemnikach innych, jak użyczone z naszego laboratorium.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
© 2016 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.