Jak i dlaczego trzeba badać wodę

DLACZEGO BADAĆ WODĘ

 

Woda w naszych kranach powinna być bezpieczna dla zdrowia ludzkiego. Oznacza to wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, że powinna być wolna od organizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania organoleptyczne, mikrobiologiczne, chemiczne i dotyczące substancji promieniotwórczych.

Wodę należy badać głównie w trosce o nasze zdrowie, ale też ze względu na użytkowany sprzęt domowy, aby zapewnić właściwe warunki jego eksploatacji.

Jakość wody w studniach przydomowych nie jest objęta uregulowaniami prawnymi. Nie oznacza to jednak, że woda ze studni nie powinna być badana. Jeżeli korzystacie Państwo ze studni przydomowych, powinniście badać wodę pod względem mikrobiologicznym, fizyczno-chemicznym i sensorycznym z częstotliwością i w zakresie, który da Państwu pewność, że woda jest bezpieczna dla zdrowia. Zakres i częstotliwość winny być dobierane w zależności od stabilności źródła wodonośnego, potencjalnych zanieczyszczeń wody. Tak wykonywane badania dadzą nam wiedzę na temat jakości wody w naszej studni i/lub źródle wodonośnym.

W publicznych systemach zaopatrzenia w wodę, dostawcy wody do naszych domów są zobowiązani do systematycznej, planowej kontroli jakości z częstotliwością w zakresie nie mniejszym  jak określony w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ponadto wodę w sieciach publicznych bada Inspekcja Sanitarna. Częstotliwość i zakres prowadzonych badań daje pewność, że publiczne systemy zaopatrzenia w wodę są bezpieczne. Może się jednak zdarzyć, że jakość wody w kranie niepokoi nas – woda jest mętna, ma nieprzyjemny zapach lub barwę. Może to być spowodowane np. zanieczyszczeniami z instalacji wewnętrznej budynku lub awarią rurociągu. Wówczas dobrze jest skontaktować się z laboratorium akredytowanym (Oferta) co pomoże rozwiązać problem z jakością wody.

Inną sprawą są specyficzne wymagania, jakim muszą odpowiadać urządzenia posiadane w domu – np. zmywarka, pralka czy panel natryskowy. Producenci podają często w specyfikacjach jaka musi być np. twardość wody, która pozwoli na bezawaryjną pracę sprzętu. Taką informację też można uzyskać po zbadaniu wody (Oferta).

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
© 2016 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.